Heliga Birgittas biktfader som författare

Magister Mathias Lincopensis var inte bara heliga Birgittas biktfader. Han var också en på sin tid känd författare. Ann-Marie Billing-Ottosson har i sin avhandling gjort den första textkritiska utgåvan av magister Mathias Lincopensis kommentar till Johannes uppenbarelse.

Kommentaren, som liksom Mathias övriga arbeten är skriven på latin, finns bevarad i ett knappt tjugotal handskrifter, de flesta i Italien och Tyskland. Ann-Marie Billing-Ottossons huvudhandskrift, som är skriven på 1400-talet, har tillhört klostret i Vadstena och förvaras nu i Uppsala universitetsbibliotek.

Mathias kommentar blev känd långt utanför Sveriges gränser framför allt genom den uppskattning den rönte av två av medeltidens stora kulturpersonligheter, Bernardino av Siena, som flitigt citerade den i sina arbeten, och sedan av Nicolaus Cusanus. Avskrifter av den spreds till privatpersoner och klosterbibliotek.

Magister Mathias levde under första hälften av 1300-talet; han dog omkring år 1350, kanske ett offer för digerdöden. Av heliga Birgittas biktfäder anses han vara den som hade den största betydelsen för henne. Han möter oss i Birgittas uppenbarelser, där han spelar en framträdande roll och omtalas ett trettiotal gånger. Men främst möter han oss i sitt författarskap, där han visar sin stora lärdom. Han skriver om talekonst och poesi men framför allt är han författare till flera stora teologiska arbeten. Det sista av dessa är kommentaren till Bibelns sista bok. Han påbörjade den redan före Birgittas avfärd till Rom men hann tydligen aldrig avsluta den. Den slutar mitt i utläggningen av det femtonde av Apokalypsens tjugotvå kapitel.

I sin utläggning skildrar han den enskilda människans och kyrkans liv, det goda och det onda, plågor som drabbar mänskligheten men också Guds ständiga hjälp. De sju dödssynderna får sin plats men också de sju dygderna. Straff och belöningar kommer att med absolut rättvisa utdelas i den slutliga domen. Det är också Mathias samtid, som beskrivs, ibland i målande bilder. Den nu för första gången utgivna texten kommer att kunna användas bland annat av teologer och idéhistoriker i den fortsatta medeltidsforskningen, framför allt kring heliga Birgitta och magister Mathias.

Ann-Marie Billing-Ottosson:
Magister Mathias Lincopensis, Exposicio super Apocalypsim
Institutionen för klassiska språk, Uppsala universitet
Disputation: 7 maj 2003
Opponent: professor Anders Piltz, Klassiska och semitiska institutionen, Lunds universitet