Hembygdsrörelsen satsar på lokalhistoria på nätet

I dag publicerar Sveriges Hembygdsförbund över 400 000 bilder och dokument på sin hemsida. Under en tid då många hembygdsföreningar ställer in sina aktiviteter blir arbetet med att dokumentera bygden på webben än viktigare.

– För många innebär den här tiden stora påfrestningar. Verksamheter ställs in och människor spenderar mycket tid hemma, inte minst äldre personer. Att ge sig ut på webben och utforska Sveriges många platser tror jag kan innebära en ljuspunkt i tillvaron, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Via kartfunktioner kommer besökarna att kunna ta del av material knutet till cirka 70 000 platser i Sverige, från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

– De som sitter på kunskap om sin hembygd får gärna höra av sig till en hembygdsförening. De behöver ständigt komplettera informationen, inte minst genom identifiering av okända personer på gamla bilder, säger Jan Nordwall.

De 400 000 historiska bilderna och dokumenten har flyttats från webbplatsen Bygdeband till hembygdsrörelsens webbportal www.hembygd.se. Hembygdsportalen drivs av Sveriges Hembygdsförbund och har utvecklats av Viggeby data AB.