Lättare följa arkeologiska undersökningar

Utsnitt ur Nya Fornsök. Norrköping med omnejd. Foto: Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet

Utsnitt ur Nya Fornsök. Norrköping med omnejd. Foto: Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet

Söktjänsten Fornsök har utvecklats och innehåller nu, förutom fornminnesinformation, även ny information om pågående och planerade arkeologiska undersökningar i hela Sverige. Runt om i landet finns nu 1 778 pågående och planerade arkeologiska undersökningar.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller fornminnesinformation. Myndigheten har under flera år arbetat med att digitalisera och förbättra registreringssystemet för yrkesverksamma, Fornreg. I och med detta har även den publika söktjänsten Nya Fornsök utvecklats med ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska undersökningar finns i Sverige. Detta register är öppet och sökbart för alla. Dessutom är den nu lättare att använda i mobilen.

I Sverige finns det 699 992 lämningar registrerade. Fornsök visar också att det finns 1 565 pågående arkeologiska undersökningar, 213 planerade arkeologiska undersökningar och 251 arkeologiska undersökningar som avslutades 2018−2019. Det går att se vilken arkeologisk aktör som arbetar med uppdraget och vilken länsstyrelse som ansvarar.

− Informationen är nu mycket mer aktuell och komplett än tidigare. Så fort en arkeologisk undersökning är planerad så syns den nu i systemet och informationen fylls på efterhand, säger Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation på Riksantikvarieämbetet.

Söktjänsten är numera lätt att använda i mobiltelefonen. Den har också förbättrats med nya grafiska symboler som visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte. Via Fornsök kan du klicka dig fram direkt till den arkeologiska rapporten och annan dokumentation som hör till uppdraget. Du kan också se vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd.

Utöver att utveckla Fornreg och en ny version av Fornsök så har ett stort arbete gjorts vid Riksantikvarieämbetet för att registrera information om äldre arkeologiska uppdrag, i vissa fall ända sedan 1970-talet. Både manuella och automatiska rättningar har gjorts för att kvalitetssäkra denna information. Det pågår också ett arbete fram till 30 juni med att importera äldre digitala uppdrag till det nya systemet.

(2019-05-15)