Kalla krigets hemliga försvarsanläggningar är på väg att bli en del av Sveriges kulturhistoria. Snart öppnas ytterligare ett hemligt bergrum vars enorma kanon skulle rädda Stockholm om Sovjetunionen anföll över havet. [SvD]

https://www.svd.se/bergtagen