Estoniasamlingen till Riksarkivet

Riksarkivet tog den 31 mars över Estoniasamlingen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Estoniasamlingen skapades till minne av de 852 människor som omkom då M/S Estonia förliste 1994.

Databasen och webbplatsen byggdes upp av Styrelsen för psykologiskt försvar och har varit tillgänglig för allmänheten sedan 2004. Samlingen består av en databas med omkring 60 000 dokument, samt ljud- och videoklipp med sammanlagt omkring 30 timmars speltid. Databasen är tillgänglig via webbplatsen www.estoniasamlingen.se

Riksarkivets ansvar är att förvalta både den befintliga databasen och webbplatsen. Ingen ny information eller nya uppgifter kommer att registreras i databasen.

(2011-04-02)