Värmlands Museum öppnar efter omfattande ombyggnad

Värmlands Museum

Den 1-2 juni öppnar Värmlands Museum i Karlstad igen efter en omfattande ombyggnad. Då finns nya utställningar, skaparverkstad, barnutställning, framtidslabb, butik, hörsal, restaurang och café på plats.

Sedan tillbyggnaden av museet på Sandgrundsudden i Karlstad öppnade 1998, har kraven på museibyggnader ökat avsevärt. Det gäller främst tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatstyrning i utställningshallar. För att tillgodose dessa krav och uppnå högsta säkerhetsklass enligt Kammarkollegiets krav på museer, startade 2018 en omfattande ombyggnad. ”Resultatet är ett öppnare och ljusare museum mer i samklang med arkitekt Carl Nyréns ursprungliga intentioner med en öppen och flexibel planlösning”, skriver Värmlands Museum. Fler delar av museet har gjorts publika och numera finns ett matsäcksrum för besökande skolklasser.

Ombyggnaden har budgeterats till 87 miljoner kronor och finansieras genom höjda anslag från Region Värmland och Karlstads kommun som täcker en hyreshöjning på motsvarande 5,7 miljoner kronor per år. Den största delen av investeringen har lagts på tekniska förbättringar, som inte märks för en vanlig besökare. Men museet är nu rustat för framtiden och kan ta emot i princip vilka utställningar som helst.

– Det här är en investering som många museer i dag tvingas göra, för att få statlig utställningsgaranti och kunna visa utställningar av hög klass. Man ska kunna bo i Värmland och samtidigt ta del av ett bra kulturutbud utan att behöva åka till Stockholm eller Göteborg, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

I och med ombyggnaden stärks museet som kreativ mötesplats för olika konstarter och ett rikt programutbud planeras, både i egen regi och i samarbete med andra. Ambitionen att varje år visa minst en utställning av internationell klass kvarstår och barn och unga är även fortsatt en prioriterad målgrupp.

– Värmland är ett föregångslän som från politiskt håll visat vilja att investera i framtidens museum, säger Åsa Hallén.

Invigningsceremonin äger rum på museitrappan lördagen den 1 juni klockan 11. Det blir tal och uppträdande med Rigmor Gustafsson och Cirkus Cirkör.

(2019-05-29)