Hemligheten bakom hertig Karls glas ska avslöjas

Hertig Karls originalglas från 1500-talet i Sörmlands museums samlingar. Foto: Sörmlands museum

Hertig Karls originalglas från 1500-talet i Sörmlands museums samlingar. Foto: Sörmlands museum

The Glass Factory vid Boda Glasbruk har fått i uppdrag att undersöka hur tillverkningen av hertig Karls öl- och vinglas gick till på 1580-talet. Glasmästaren Peter Kuchinke leder arbetet att försöka ta reda på vilken glasmassa som användes, hur sammansättningen såg ut och hur glasen blåstes. Uppdraget kommer från Sörmlands museum.

– Det är några detaljer i hertig Karls glas som inte har varit möjliga att återskapa i museets olika kopior, bland annat den mycket speciella dekoren på kupan. Om det är den helt annorlunda sammansatta massan eller några speciella verktyg och kunskaper som har skapat den blir utmaningen i projektet. Att kunskap kan gå förlorad har det svenska glashantverket bittert erfarit de sista decennierna, nu ska den kunskapen återupplivas, det känns som en ära. Hoppas vi lyckas, men säkra är vi absolut inte, säger Peter Kuchinke på The Glass Factory.

För att ta reda på och förstå glasets sammansättning har glasskärvor från utgrävningar vid Nyköpingshus och Stora Glashyttan i Nyköping skickats för analys till forskningsinstitutet RISE i Växjö. Ett urval av fynden är gjort i samråd med arkeolog och konservator på Sörmlands museum.

– Genom analysen vill vi ta reda på eventuella kopplingar mellan de olika fynden på dessa två olika platser och hur tillverkningen kan ha gått till på Stora Glashyttan i Nyköping, säger Anne Elmedahl, butiksansvarig på Sörmlands museum.

Det var åren 1921–1922 då Sven T. Kjellberg grävde fram och restaurerade den gamla vasaborgen Nyköpingshus som man återfann ”ett otal fragment från den tid, då Gustav Vasas yngste son var hertig över Södermanland”. Det rör sig om en rustik glastyp som brukar kallas Waldgläser (skogsglas) eftersom järnhaltiga föroreningar i glaset åstadkom en ton i glaset.

(2020-12-10)