Självporträtt av samtida svenska historiker

Boken Forskarliv innehåller en samling självporträtt av svenska historiker, verksamma under perioden från mitten av 1960-talet till och med 2010-talet. Alla har fritt fått utforma sina bidrag. En del börjar i sin barndom, andra beskriver hela sin forskarbana, en del väljer att fokusera på ett visst tema i forskarkarriären, eller på en viss fråga.

Trots denna variationsrikedom kan tre gemensamma nämnare för nästan alla bidrag urskiljas. De gäller uppväxten i efterkrigstidens välfärdssamhälle, vänstervågen under 1960- och 1970-talen och historieämnets förändringar fram till våra dagar. Under den period på femtio år som de olika självporträtten täcker, förändrades den historiska och humanistiska forskningen avsevärt. Denna genomgripande process får här en tydlig belysning.

De medverkande historikerna är Gunnar Artéus, Gunnar Broberg, Ann-Katrin Hatje, Alf W. Johansson, Martin Kylhammar, Bo Lindberg, Karl Molin, Inga Sanner, Erland Sellberg, Bo Stråth, Eva Helen Ulvros, Ulla Wikander, Kent Zetterberg, Maria Ågren och Klas Åmark.

Ann-Katrin Hatje & Gunnar Artéus (redaktörer):
Forskarliv. Självporträtt av samtida svenska historiker
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020