Sverige genom konstnärens öga

Sverige genom konstnärens öga ger en unik och mångsidig bild av Sverige. Boken sammanför historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv och tecknar en bakgrund till konstnärernas mycket varierande bilduttryck under olika epoker från bronsålder till nutid.

Boken innehåller en översiktlig svensk historia, idéhistoria och konsthistoria som illustreras med målningar, teckningar, grafik och annat bildmaterial där motiven hämtats från landskap, samhällen och städer. De historiska avsnitten beskriver i vilket samhälle som konstnärerna lever och skapar sina verk och de idéhistoriska under vilka förhärskande åskådningar som konstverken blir till. De konsthistoriska texterna beskriver konststilarna och redogör för hur de uppstår och utvecklas influerade av internationella strömningar liksom av lokala förhållanden, där de olika epokernas mest betydelsefulla konstnärer presenteras.

Sambanden mellan historia, idéhistoria och konsthistoria avser att öka förståelsen och upplevelsen av presenterade konstverk och visa på vilken betydelse de har och har haft i vårt samhälle. De konstnärliga bilderna fram till fotokonstens introduktion under 1800-talet, är de enda visuella återgivningar av vårt land och därför en ovärderlig historisk information för att vidga vår förståelse av varje epoks idéer och värderingar, samhällets utformning och förändring och människors tankemönster och levnadssätt.

Sverige genom konstnärens öga omfattar cirka 350 sidor med 450 färgbilder i stort format.

Nils-Olof Olsson har varit verksam som arkitekt i Stockholm under 30 år. Han har skrivit en serie böcker med konstnärers bilder av landskap, samhällen och städer: Stockholm – fem sekler genom konstnärens öga, Skåne genom konstnärens öga och Västkusten genom konstnärens öga.

Nils-Olof Olsson:
Sverige genom konstnärens öga
Bokförlaget Arena
Utkom 2020