Hemming Gadh Vasatidens gudfader

Hemming Gadh

Hemming Gadh föddes 1450 i Hossmo socken utanför Kalmar. 1473 tog han examen och blev artium baccalaureus vid universitetet i Rostock. Sitt första publika framträdande gjorde han vid en herredag i Strängnäs, ett möte där det stadfästes att Sverige skulle få ett eget universitet i Uppsala.

Senare stöter man på Hemming Gadh i Rom. där han tjänstgjorde som Sten Stures sändebud. Han blev domprost i Linköping, kammarherre hos påve Alexander VI, senare tillfälligt bannlyst för ett obetalt lån. Åter i Sverige valdes han till biskop i Linköping.

Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var biskop, krigare och diplomat. Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om dess krig och härskande elit.

David Lindén doktorerar i historia vid Kings College London och hans specialområde är modern politisk historia. Hemming Gadh – Vasatidens gudfader är hans debutbok.

David Lindén:
Hemming Gadh – Vasatidens gudfader
Bokförlaget Atlantis
Utkom 2016