Blockpolitiken i Sverige 1971–1982

Bokomslaget

När enkammarsystemet infördes 1971 hade Socialdemokraterna suttit i regeringen sedan 1932 med ett kort avbrott, sommaren 1936. De borgerliga partierna började under 1960-talet inse att de måste samarbeta för att kunna utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten. Nu började man tala om ett borgerligt block av partier. Något vänsterblock mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) existerade inte. Socialdemokraterna var starka nog för att ensamma bilda ett ”block”.

Så såg den parlamentariska spelplanen ut när boken Blockpolitikens vara eller inte vara börjar 1971. Det fanns ett embryo till ett borgerligt block och det fanns en socialdemokratisk regering som var beroende av stöd från VPK om de borgerliga partierna stod eniga mot regeringen.

Boken följer utvecklingen under de första fyra, parlamentariskt mycket dramatiska, valperioderna av enkammarriksdagen.

Magnus Isberg är statsvetare, docent vid Stockholm universitet och tidigare kanslichef vid riksdagens konstitutionsutskott.

Magnus Isberg:
Blockpolitikens vara eller inte vara. Regeringsbildning och majoritetsbildning 1971–1981/82
Santérus Förlag
Utkom 2020