Vikingatiden i Skåne

Vikingatiden i Skåne berättar om landskapet och dess invånare för ungefär tusen år sedan. Arkeologen Fredrik Svanberg skildrar periodens omvälvande händelser som i grunden förändrade landskapet: Skåne blev en del av Danmark och kristnades, jordbrukslandskapet omorganiserades och de första städerna grundades.

Författaren skriver om de senaste årens arkeologiska utgrävningar som gett oss möjlighet att komma människorna närmare. Vi får ta del av aristokratins bostäder, familjelivet på gården och den enskilda människans hälsa och livsöden. Här beskrivs bl.a. värdefulla fynd från Uppåkra utanför Lund, där arkeologerna funnit praktfulla smycken av brons, silver och guld. Boken avslutas med en guide till landskapets vikingatida minnen för den som vill ge sig ut på egna strövtåg, och en rad tips för vidare läsning.

Fredrik Svanberg har själv deltagit i flera av de senaste årens riksbekanta utgrävningar.

Fredrik Svanberg:
Vikingatiden i Skåne
Historiska Media
109 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i oktober 2000