Herman Flemings historia

Herman Flemings (1763–1808) liv hade lämpat sig väl för en roman. Han tillhörde en av Finlands förnämsta släkter, växte upp på ett praktfullt gods, åkte till Frankrike för att skaffa militär erfarenhet, roade sig i Paris åren före franska revolutionen, krigade mot ryssarna, dömdes till döden for landsförräderi men benådades, tog emot Frankrikes blivande kung i sitt hem och slutade sina dagar på slagfältet i ett nytt krig mot Ryssland.

”Genom denna exposé av Flemings levnad får vi inblickar i en rik och aristokratisk, men samtidigt på många vis ordinär person ur sin miljö. Upplysning, krig, politik blixtrar förbi i den väv av upplevelser och förhoppningar som bildar Herman Flemings liv”, skriver av docent Fabian Persson i förordet.

Bokens författare Andreas Anderberg, Sven Collin (1923-2014) och Sten Holterman (1940-2023) är ättlingar till Herman Fleming.

Andreas Anderberg:
Hermans historia. Berättad av tre sentida ättlingar
Utkom 2023