Carl David af Wirsén var Svenska Akademiens ständige sekreterare längre än någon annan – han var också kritiker, poet och maktmänniska. Få eller nya är de positiva omdömena om honom. Han lever kvar som poet med någon enstaka, fortfarande sjungen psalm. Men främst är han känd som rabiat Strindberghatare liksom motståndare till Heidenstam och Levertin.

Wirsén utövade makt, han skydde inga medel. Han var hatad och avskydd. Han var manipulativ och fursteslickare, hans främsta förtjänst blev att han såg till att Nobels testamente om nobelpris i litteratur hamnade hos Svenska Akademien att förvalta och utdela. Själv såg han till att ett flertal av hans egna (Wirséns) favoriter fick Nobelpriset, men han satte stopp för andra. Han stred också mot vissa författares inval i akademien.

Per Rydén är professor emeritus i litteraturvetenskap i Lund. Han har skrivit en rad böcker om Andrée, Heidenstam och Levertin m.fl.

Per Rydén:
Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén
Carlsson Bokförlag
Utkom 2010

Recensioner i Expressen och Svenska Dagbladet