Historiens nödvändighet

Boken Tänk i tid är en plädering för historieämnets nödvändighet i snart sagt alla sammanhang. Historien finns och måste finnas hos alla hela tiden.

”I minsta detalj är vi beroende av något som vi inte kan se, inte kan ta på, inte kan påverka, men som likafullt finns där: det förflutna! Ouppnåeligt och gäckande är det ständigt närvarande i våra liv.”

Nästan allt omkring oss, till och med vi själva med våra medfödda egenskaper och inlärda beteenden, har till stor del formats av det förflutna. Våra egna tankar och handlingar är beroende av människor och händelser före vår tid. Och ändå tänker, beter vi oss och arbetar vanligen som om vår tid var den enda, som om det förflutna inte ens har funnits.

Författaren avser med historia alla typer av historia oavsett ämnesrubricering. Han skriver med överblick, kunskap och engagemang. En plädering för historiens användbarhet och nytta för alla.

Sten Rentzhog har varit chef för Nordiska Museet och Jämtlands museum Jamtli. Han är författare och debattör, en av de museimän som under decennier suttit centralt i museivärlden.

Sten Rentzhog:
Tänk i tid. Se framåt genom att blicka bakåt
Carlsson Bokförlag
Utkom 2014