Historiker berättar om 21 årtal

Vad fick en svensk diplomat uppleva i det sena 1700-talets Grekland? Hur tänkte den tidiga medel­tidens människor kring sin plats i världen? Vad lekte barn på 1600-talet? Hur såg bostadsmarknaden ut i 1400-talets Stockholm? Och varför köpte hotell­kungen i Gävle fem AGA-spisar?

Historia handlar om det som har hänt – det förflutna. Om år och tider som har passerat. Många förknippar därför historia med årtalsexercis och kalenderbiteri. Men det som hänt är sällan så enkelt att det kan kopplas till ett enskilt år eller en enskild person. En historieskrivning som enbart handlar om väl­bekanta händelser och kända aktörer lämnar dessutom stora delar av mänskligheten osedda.

Men årtalen finns där, både de kända och de mer okända. I År. Historiker berättar presenterar 21 historiker berättelser om människor och händelser med förankring i specifika år mellan 1250 och 1983. De leder läsaren bakåt och framåt i tiden, visar vägen till större historiska sammanhang och låter oss ta del av diskussioner i sockenstugan, av maktkamp på samhällets högsta politiska nivå, av baler i 1800-talets Stockholm och av modern träningskultur.

Samtliga författare har anknytning till Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Anna Götlind & Magnus Linnarsson (redaktörer):
År. Historiker berättar
Appell Förlag
Utkom 2020