Historisk arkeologi från högmedeltiden till i dag

Historisk arkeologi är ett perspektiv, verksamt i skärningspunkten mellan den materiella kulturen, de avbildande källmaterialen och de skriftliga källorna som tillför en rumslig dimension i studiet av det förflutna. Mellan medeltid och modernitet introducerar detta kunskapsfält genom att berätta om dess historia, metoder och resultat rörande de senaste 700-årens historia.

Bokens fokus ligger på processer som den ökade skriftkulturen liksom digerdöden, den senmedeltida klimatkrisen och modernitetens genombrott. Tillsammans utgör de avgörande förändringsprocesser som kom att prägla samhället under mycket lång tid.

Mellan medeltid och modernitet riktar sig till studenter i historisk arkeologi, arkeologi och övriga kulturhistoriska ämnen samt yrkesverksamma inom kulturarvssektorn i vid bemärkelse, men även till alla som är intresserade av det förflutna från senmedeltiden till i dag.

Jonas Monié Nordin är docent i historisk arkeologi vid Lunds universitet och verksam som forskare vid Stockholms universitet. Han disputerade 2005 med avhandlingen När makten blev synlig – senmedeltid i södra Dalarna.

Jonas Monie Nordin:
Mellan medeltid och modernitet. En introduktion till historisk arkeologi från högmedeltiden till idag
Studentlitteratur
Utkom 2022