Statliga avtryck i Göteborg under 400 år

Den 4 juni 1621 skrev kung Gustav II Adolf under Göteborgs stadsprivilegier, efter att rikets fiender länge motarbetat Sveriges strävanden i väster. Fyra sekler efter Älvsborgs lösen ligger staden i framkant inom industri, sjöfart, logistik, forskning och evenemang. En tredjedel av den svenska exporten gör över Göteborg, som är Nordens största hamn.

Fram till början av 1800-talet var kronans åtaganden mot Göteborg främst militär, för att skydda den viktiga handelsstaden. I takt med samhällsutvecklingen förändrades den statliga närvaron och genom byggnader och personer har staten gjort avtryck i Göteborg under 400 år.

Såväl förstatligande som avregleringar har över tid givit upphov till nya förutsättningar. Statliga aktörer har på en och samma gång investerat, övervakat, möjliggjort och kontrollerat. ”Staden och staden har en gemensam historia. Och en gemensam framtid”, konstateras i länsstyrelsens jubileumsbok.

Pether Ribbefors har lett stadsvandringar i Göteborg i över 20 år och skrivit flera böcker med tema Göteborgshistoria.

Pether Ribbefors:
Staten och staden. Statliga avtryck i Göteborg under 400 år
Länsstyrelsen Västra Götaland
Utkom 2021