Kretsen kring Carl Olof Rosenius

Antologin Kretsen kring Rosenius presenterar några av de personer och nätverk som Carl Olof Rosenius, lekmannapredikant och grundare av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, stod i kontakt med. Familjekretsen framstår i breven som mycket viktig för Rosenius, och släktbanden förstärktes av den gemensamma tron i nyläseriets och nyevangelismens tolkning.

I flera av antologins artiklar framträder Rosenius nära förbindelser med nyläsarkretsar i Västerbotten, särskilt i Lövånger och Burträsk, men också med enskilda individer som Maja Lisa Söderlund i Storkåge.

En annan krets som synliggörs är kretsen kring George Scott i Stockholm. När Scott lämnade Sverige blev Rosenius centralgestalt i den nyevangeliska kretsen i Stockholm. Kvinnor upplät sina hem för Rosenius förkunnelse, och inte minst Clara och Oscar Ahnfelt blev viktiga personer inom den rosenianska kretsen.

Kretsen kring Rosenius innefattade även ett antal vänkretsar ute i landet som Rosenius stod i kontakt med via sina predikoresor, sin brevväxling och sina tidskrifter. På vissa ställen blev Rosenius en återkommande gäst, såsom i Piteå i Norrbotten, där vännen Lars Petter Wåhlin intog en ledande ställning bland den kyrkotrogna väckelsens folk.

De mest omfattande och långvariga relationerna skapade Rosenius genom sin läsekrets. Han var ständigt sysselsatt med att förmedla väckelsens budskap via det tryckta ordet. Under de senaste årtiondena har Rosenius skrifter spridits på ett antal nya språk på flera kontinenter. Därigenom har kretsen kring Rosenius blivit global.

Boken utgör nr 10 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap. Redaktören Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet.

Daniel Lindmark (redaktör):
Kretsen kring Rosenius. Släkten, vännerna och breven
Artos & Norma Bokförlag
Utkom 2021