Historiska museet vann dragkamp om sigillstamp

Jarlen Karl Döves sigillstamp såldes i dag för 800 000 kronor på en auktionsfirma i Stockholm. Vinnare i budgivningen blev Historiska museet efter en massiv uppbackning från flera kulturinstitutioner och privatpersoner.

– Det är med stor lättnad jag kan konstatera att en av Sveriges nationalklenoder, Karl Döves sigillstamp, nu tryggas och blir tillgänglig för både allmänhet och forskare, säger museichef Kristian Berg vid Historiska museet.

Den 800 år gamla sigillstampen är ett praktfullt ryttarsigill som tillhört Birger Jarls farbror, jarlen Karl Döve. Museet har på olika sätt försökt få ekonomiskt stöd för att köpa in det värdefulla föremålet.

– Vi riskerade att ett av landets kanske märkligaste historiska föremål försvann för gott. Men till vår stora glädje visade det sig att ett stort antal personer och institutioner var villiga att ge generösa bidrag, både små och stora, för att rädda kvar detta för nationen viktiga kulturarv, säger Berg.

– Jag vill särskilt nämna Jan Guillou som tack vare sitt bidrag gav offentlighet åt museets räddningsaktion, säger Kristian Berg. Jag är både glad och rörd över att så många bidragsgivare och ekonomiska garanter från hela landet visat museet ett så stort förtroende och gjort det möjligt för oss att säkerställa detta unika objekt. Det visar på betydelsen av och intresset för vår gemensamma historia.

– In i det längsta rådde det osäkerhet om den slutliga prisnivån. I Sverige har inget föremål av detta slag sålts tidigare. Auktionsverket hade också avstått från att sätta ut något utropspris i sin katalog, säger Göran Tegnér, 1:e antikvarie vid Historiska museet.

– Kulturhistoriskt är Karl Döves stamp ett mycket märkligt föremål, säger Göran Tegnér. Den är Sveriges äldsta bevarade sigillstamp, tillverkad i slutet av 1100-talet, och dessutom den enda bevarade medeltida stamp som tillhört en svensk, furstlig person. Att ett föremål som tillhört en känd person som levde för 800 år sedan finns bevarat är synnerligen ovanligt. Här kommer vi verkligen historien inpå livet.

(2001-11-29)