Gudrun Norstedt får Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Gudrun Norstedt. Foto: Riksantikvarieämbetet

Foto: Riksantikvarieämbetet

Genom Gudrun Norstedts arbete löper en röd tråd, väl sammantvinnad av de båda beståndsdelarna natur och kultur. Gudrun Norstedt är journalist, översättare, biolog och forskare som på senare år ägnat mycket tid åt historisk forskning. Hon har ett stort intresse för och kunskap om kulturhistoria och inte minst samisk historia.

Genom sitt arbete och författarskap har hon gjort stora insatser för kulturarbetet och kulturmiljön, framför allt i Norrland.

– Jag är otroligt glad och stolt, säger Gudrun Norstedt. En sådan utmärkelse har jag aldrig ens kunnat drömma om. Forskningen och skrivandet har sin egen belöning. För mig finns knappast något roligare än att ta reda på saker som ingen annan känner till och sedan försöka föra ut det på ett lättbegripligt sätt. Många är intresserade av kulturhistoria och jag får ofta samtal från människor som vill diskutera något som jag har skrivit. Att dessutom uppmärksammas på detta sätt känns helt fantastiskt. Jag känner mig särskilt hedrad eftersom jag i grund och botten är biolog och inte kulturhistoriker, säger Gudrun Norstedt.

Gudrun Norstedt menar att naturvetare och humanister vet alltför lite om varandras ämnesområden. Men all natur är påverkad av människan och går inte att tolka utan kunskaper om kulturhistoria. Omvänt går det inte att förstå människans verksamheter utan kunskaper om de naturliga förutsättningarna.

– På Linnés tid var detta en självklarhet, men därefter har en klyfta uppstått mellan naturvetare och humanister. Jag hoppas att den är på väg att överbryggas!

En av Gudrun Norstedts hjärtefrågor är att rädda det gamla fritidshusområdet vid Nydalasjön i Umeå som kommunen beslutat riva.

Riksantikvarieämbetets motivering:
”För att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut årligen sedan 1981 till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården. Medaljen delas ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i samband med Riksantikvarieämbetets årliga möte, som i år sker i samverkan med Riksförbundet Sveriges museer, i Umeå den 8-10 april.

Tidigare pristagare
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2014-04-08)