Folkmängden 1810–1990 redovisas på nätet

Demografiska databasen i Umeå ger nu forskare, studenter och alla andra intresserade möjlighet att studera den lokala befolkningsutvecklingen i Sverige 1810-1990 avseende folkmängden. Denna information har inte funnits sammanställd tidigare.

Folkmängdsuppgifterna har insamlats och sammanställts på blanketter, materialet har sedan överlåtits till Demografiska databasen. Med sökverktyget kan du välja ett valfritt område — en enskild församling eller stad, alla församlingar och städer i ett län alternativt i hela riket — och vid valfri tidpunkt.

Folkmängdstabellen på nätet innehåller uppgifter om den totala folkmängden i församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810-1990.

Sökverktyget finns på Demografiska databasens hemsida.

Demografiska databasen har tidigare lagt ut Tabellverkets befolkningsstatistik på Internet. Där finns alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Det täcker perioden 1749–1859, varefter Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog ansvaret.

Folkmängden redovisas efter kön, ålder och civilstånd samt yrken och stånd, vanligen vart femte år. Årliga uppgifter finns om fruktsamhet, dödlighet och giftermål samt under 1800-talet om flyttningar. Informationen om dessa händelser är särskilt riklig avseende dödligheten.

(2002-11-18)