Hitlers svenska radiostation

Klockan nio på kvällen den 20 november 1940 kunde svenska folket för första gången höra en radioröst som på felfri svenska basunerade ut tysk propaganda. Detta var den första av ett otal sändningar från det som skulle komma att kallas för Königsbergs-radion. Radiokanalen sköttes av ett antal svenskar som gått i Hitlers tjänst och som med en oändlig rad propagandaknep försökte få Sverige att ta Nazitysklands parti i kriget.

Tyskland talar är Niclas Sennertegs skildring av de lögner och den propaganda som kom att bli en del av det neutrala Sveriges vardag. Men det är också en skildring av personerna bakom rösterna, hur de förhöll sig till sin uppgift, hur värvningen fungerade och vad följderna blev för dem efter kriget. Sennerteg har kartlagt ett trettiotal personer som i olika omgångar arbetade på Königsbergs-radion. Boken bygger på material hämtat ur ett tidigare okänt radioarkiv i Berlin, SÄPO-akter samt UD:s arkiv.

Hur många det egentligen var som lyssnade på radiosändningarna är svårt att säga, men antalet lyssnare ökade efter hand och kanalen blev särskilt populär under de år då det såg som mörkast ut för Skandinavien. Den sista radiosändningen ägde rum strax före krigsslutet.

Niclas Sennerteg är författare och journalist. Han är verksam på Borås Tidning och har även arbetat på Sveriges Radio i många år. Han har tidigare gett ut bland annat Stalins hämnd och Warszawas bödel.

Niclas Sennerteg:
Tyskland talar. Hitlers svenska radiostation
Historiska Media
Utkom 2006