Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

Bokomslaget

År 1679 lade Nils Celsius fram sin avhandling Astronomins grundläggande principer vid Uppsala universitet. Celsius text var vågad; han ansåg att det religiösa budskapet inte nödvändigtvis borde värderas högre än astronomisk kunskap på de punkter där astronomisk fakta sade emot sådant som påstås i Bibeln.

Celsius stötte på starkt motstånd från kyrkan och teologerna: disputationen blev inställd och han blev utsatt för förhör i en kätteriliknande process. Astronomins grundläggande principer var ett provocerande inlägg i en debatt som påbörjats över hundra år tidigare, när Nicolaus Copernicus påstått att jorden inte var världsalltets medelpunkt.

I boken Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen sätts avhandlingen i ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt sammanhang, och vävs samman med en biografisk skildring av Nils Celsius liv och samtid. Trots att avhandlingen var ett viktigt inlägg i debatten om Copernicus världsbild i Sverige har den aldrig tidigare översatts populärvetenskapligt från latin till svenska.

Erik B. Karlsson har verkat som professor i fysik vid Uppsala universitet. Eric Stempels är astronom och forskare vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Erik B. Karlsson & Eric Stempels:
Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen. Nils Celsius avhandling i perspektiv
Fri tanke
Utkom 2020