Hitlers vikingar

För första gången berättas här historien om alla de skandinaviska män som frivilligt tog värvning för tyska Waffen-SS. Boken, som till stor del baserar sig på intervjuer, berättar om soldaternas krigserfarenheter men tar också upp frågan om varför de tog värvning.

Nazisternas dröm om en värld dominerad av ariska soldater blev aldrig verklighet, men Waffen-SS blev tidigt en symbol för denna dröm. Skapad som en militär elitstyrka kom organisationen snabbt att växa och mot slutet av kriget omfattade den nästan en miljon soldater.

Många av dessa soldater var inte tyskar. Frivilliga kom från nästan Europas alla länder. Motiven till att ansluta sig varierade, men viktiga inslag var ofta kommunistskräck och antisemitism. Tusentals unga män från Danmark, Norge, Sverige och Finland värvades från år 1940 och framåt. Många hamnade på östfronten och blev delaktiga i några av krigets mest fasansfulla strider. De nordiska soldaterna var först grupperade i nationella divisioner men slogs senare ihop i Panzer-Division Wiking och Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland.

Engelsmannen Jonathan Trigg har tjänstgjort som militär med posteringar i Nordirland, Bosnien och Mellanöstern. Han är i dag militärhistorisk författare med ett särskilt intresse för frivilliga utlandsdivisioner under andra världskriget.

Jonathan Trigg:
Hitlers vikingar. Historien om det skandinaviska Waffen-SS: Den Norske Legion, Frikorps Danmark, Wiking och Nordland
Fischer & Co
Utkom 2015