Drömmaren Sven Hedin

Kring förra sekelskiftet var Sven Hedin en av Sveriges mest omtalade och beundrade personer. Hans böcker om sina djärva upptäcktsresor i Centralasien fångade läsare världen över och hans noggranna kartläggning av floder, berg och öknar väckte respekt bland vetenskapsmännen. Men när han under de båda världskrigen tog parti för Tysk­land ifrågasattes han och hans beundran av Hitler har för alltid fläckat hans rykte.

Drömmaren är berättelsen om en man som ville leva sin saga och nästan lyckades med det. Hedin var fylld av hjäl­temodiga förebilder och övertygad om att han skulle kunna bli en av dem. ”Nils Uddenbergs bok är ett försök att, utan att beundra eller moralisera, ge en bild av denna motsägel­sefulla gestalt och den tid han levde i”, skriver förlaget. Hedin var dessutom en skicklig tecknare och fotograf, vilket bokens många illustrationer bär vittne om.

Nils Uddenberg är docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning och tilldelades år 2000 professors namn. År 2003 vann han Augustpriset för sin biologihistoria Idéer om livet och han har även utkommit med Skallmätaren Gustaf Retzius – hyllad och hatad.

Nils Uddenberg:
Drömmaren. En bok om Sven Hedin
Natur & Kultur
Utkom 2023