Regeringen har utsett museidirektören Ann Follin till ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur. Ann Follin tillträder den 1 oktober 2015.

– Ann Follin är en djärv visionär och beprövad ledare, något som är centralt för en så viktig institution som Statens museer för världskultur. Hennes tidigare ledaregenskaper och inte minst erfarenheten av att ha jobbat med den praktiska utställningsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg gör att vi efter noggranna överväganden har hittat den mest kompetenta för jobbet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Ann Follin. Foto: Ann Gerdén

Foto: Ann Gerdén.

– Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att verka för ökad tolerans och mångfald i samhället och känner mig djupt hedrad av förtroendet att tillsammans med myndighetens medarbetare få fortsätta utveckla verksamheten vid Statens museer för världskultur, säger Ann Follin.

Ann Follin är sedan 2008 chef för Tekniska museet. Innan dess var hon under sex år chef för Riksutställningar. Hon har även varit utställningsledare vid Världskulturmuseet i Göteborg. Ann Follin sitter med i olika styrelser, bland annat i Arbetsgivarverkets styrelse och branschorganisationen Svenska Science Centers.

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt. I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Myndigheten har sitt säte i Göteborg.