Stockholms stadsmuseum
12 januari – 15 april 2012

Hundratusentals barn har i Sverige haft erfarenheter av barndom på institution eller i andra familjer än den egna. De senaste åren har en rad missförhållanden i den sociala barnavården under 1900-talet uppmärksammats.

Utställningen Hitta Hem sätter in debatten i ett historiskt sammanhang och lyfter en viktig del ur barnens historieskrivning ur det fördolda. Utställningen vill också väcka frågor om framtidens barnavård. Hur undviker vi att historien upprepar sig? Vems ansvar är barnen?

Lilla Hemmet/Welanderstiftelsen. Foto: Stockholms stadsarkiv

Lilla Hemmet/Welanderstiftelsen. 
Foto: Stockholms stadsarkiv

Hitta Hem utgår från barnens perspektiv. Genom enskilda levnadsöden, minnen, foton, brev, dagböcker, dokument och föremål speglas barnavårdens historia i Sverige från 1700-talet fram till idag. Glimtar ur deras levnadsöden bär vittnesbörd om saknad och lättnad. Om svek, vrede, längtan och hopp. Om att rymma bort, och om att hitta hem.

Initiativet till utställningen kommer ursprungligen från Socialdepartementet, som ett led i den upprättelseprocess som inleddes med Vanvårdsutredningen. Stockholms stadsmuseum har via Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått uppdraget att producera utställningen.

Hitta Hem är en mindre vandringsutställning om alla tiders fosterbarn som kommer att visas på ett antal museer runt om i Sverige fram till 2015.

Skolklass, Allmänna Barnhuset 1949. Foto: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Skolklass, Allmänna Barnhuset 1949.
Foto: Stiftelsen Allmänna Barnhuset