Högt förtroende för museer

SOM-institutets förtroendeundersökning visar att museerna rankas högt av allmänheten. Resultatet backas upp av de svenska museicheferna där en klar majoritet vittnar om positiv återkoppling från publiken, enligt en ny rapport från branschorganisationen Sveriges Museer.

– Med så här högt förtroende ges museerna en särställning i ett samhälle där fakta ifrågasätts. Det är ett förtroende som förtjänats under lång tid, säger Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare för Sverige Museer.

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. Måttet som anges är förtroendebalans bland dem med åsikt i frågan.

Museerna fick en förtroendebalans på +59 i undersökningen. Några andra exempel ur den aktuella undersökningen 2021 är sjukvården som ökat sina siffror under pandemin och toppar listan med +64, Valmyndigheten +59, Justitiekanslern +22 och de politiska partierna -28.

Enligt en Novusundersökning från mars i år toppar museerna som den kulturform som flest vill lägga skattepengar på. Nästan varannan person vill att staten ska satsa mer pengar på museer.

Rapporten ”+59, förtroende javisst. Läget i landet enligt 73 museichefer” släpptes under Almedalsveckan och kan laddas ned från Sveriges Museers hemsida.

(2022-07-07)

Se även Gunnar Ardelius ny generalsekreterare för Sveriges Museer (2022-05-12)