Historiekurs för blivande prinsen

Hovet har anlitat Dick Harrison, professorn i historia, för att undervisa den blivande kronprinsessmaken Daniel Westling om svensk historia. Historielektionerna är ett led i hovets program för att fördjupa Westlings kunskaper om hovet, monarkin, statskunskap och historia.

Läs artikeln på Arbetarbladet

(2010-05-12)