Hovet har anlitat professorn i historia Dick Harrison för att undervisa den blivande kronprinsessmaken Daniel Westling om svensk historia. Historielektionerna är ett led i hovets program för att fördjupa Westlings kunskaper om hovet, monarkin, statskunskap och historia. [Arbetarbladet]

https://www.arbetarbladet.se/artikel/historiekurs-for-blivande-prinsen