Nu kan regalskeppet Vasa studeras på nära håll från en plattform. Forskare och konservatorer kan därmed för första gången komma åt skeppets akter utifrån. [SvD]

https://www.svd.se/vasas-akter-granskas-pa-nara-hall