Hot och skadegörelse vid svenska museer

Under 2015 utsattes personal på vart tredje svenskt museum någon gång för våld och hot. Hot och trakasserier mot besökare förkom vid vart tionde museum, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Läs artikeln på Dagens Nyheter

(2017-04-20)