Vem var egentligen Mickel Göing? De flesta som känner till Mickel Göing har säkert läst Carl August Cederborgs historiska roman med detta namn. Men historien berättades muntligt i Skåne under flera hundra år. I biografin Kongens hövitsman skildras den historiske Mickel Pedersen som hans liv beskrivs i danska och svenska källor.

Mickel Pedersen levnadsöde är mycket intressant. Han dyker upp i arkiven som en medelålders fogdeknekt i södra Småland i mitten av 1500-talet. Efter en präktig skandal var han tvungen att fly Sverige, jagad av först Gustav Vasa och sedan av arvtagaren Erik XIV. Flykten ledde honom till tjänst hos den danske kung Fredrik. Karriären gick lysande och Mickel blev en av dennes mest anlitade militärbefälhavare.

Under Nordiska sjuårskriget var Mickel med på åtskilliga fälttåg mot Sverige. Eftersom Göinge var utsatt för svenska härjningar organiserar Mickel på kungens uppdrag den första gränsvaktsstyrkan och skyddade i möjligaste mån Göinge för svenska anfall. Han var så framgångsrik att Erik XIV riktade en särskild kampanj mot Glimåkra för att jaga honom, dock utan framgång. Mickel belönades rikligt för sina insatser och ett av de många gods som han fick var Hemlinge län.

Författaren ser i Mickels organisation av Göingeböndema ursprunget till snapphanerörelsen som lever upp under det följande århundradet. Det är ingen slump att det var just i Göinge som motståndet mot svenskarna blev så välorganiserat. Två, tre generationer tidigare hade snapphanarnas förfäder i tusental organiserats militärt.
Efter kriget levde Mickel Pedersen ett lugnt liv och blev med tiden en av Skånes rikaste godsägare. Han grundade bland annat Björnstorps gods i södra Skåne.

För att ge en bakgrund till Mickel och hans värld finns i boken även en hypotetisk biografi över första halvan av Mickels liv. I denna skildras den dramatiska tiden mellan år 1510 och 1550 då rikena skildes åt och upproren skakade både det nya Sverige och Danmark.

Boken är illustrerad med äldre och nyare bilder samt släkttavlor och heraldik. Dessutom nytecknade illustrationer av danske konstnären Sigvard Mahler Dam.

Anders Blidberg:
Kongens hövitsman. En biografi över Mickel Pedersen Gyding
MonitorFörlaget
Utkom 2009