Hur Sverige blev ett snusland

Snusdosa i guld, tillverkad av Frantz Bergs (1697-1787). Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum (CC-BY-SA-4.0)

Snusdosa i guld, tillverkad av Frantz Bergs (1697-1787). Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum (CC-BY-SA-4.0)

Tobak i olika orala former kommer inte från Sverige från början, men snus har blivit synonymt med vårt lilla land i norr. Vi är dessutom det enda landet i EU som har lov att sälja snus. Hur kommer det sig egentligen?

Människans användning av tobaksprodukter har spårats tillbaka till slutet av istiden. Vid en gammal eldstad i nordamerikanska Utah hittade arkeologer runt 12 000 år gamla tobaksfrön från vildväxande plantor. Flera tusen år senare började tobak odlas i USA och Mexiko. När spanska och portugisiska sjömän tog med sig tobaksplantor från Centralamerika och Karibien under 1400-talet kom tobaken till Europa.

Den tidigaste noteringen för när tobak kom till Sverige är från 1601, då Stockholms tull noterade att tobak och pipor hade förts in i landet. Snus nämns för första gången i ett tulldokument från 1637 när luktsnus fördes in från finska Borgå.

Matsnus och portionssnus

Luktsnus var populärt bland den svenska aristokratin under 1700-talet och förvarades i snusdosor som var rikligt utsmyckade. Det tillverkades flera ton luktsnus varje år i Sverige, på flera olika platser. Men efter den franska revolutionen blev det omodernt med luktsnus bland aristokraterna som övergick till kaffe och socker. Snus började istället odlas av svenska bönder och blev mer folkligt.

Luktsnus användes inte av det vanliga svenska folket, utan det kallades för matsnus. Tobaken fuktades, saltades och lades under läppen, precis som lössnuset vi har idag. Under 1800-talets industrialism började fabriker tillverka snus och arbetarklassen som växte fram gjorde matsnuset till en eftertraktad vara.

Matsnuset användes flitigt under hela 1800-talet och 1900-talet fram till det första världskriget när det blev svårt att importera tobak och ransonering infördes. Vid krigets slut var efterfrågan på lössnus större än någonsin förr och år 1919 konsumerades cirka 7000 ton snus.

Historien om portionsförpackat snus likt dagens snus på nätet hos Swedish Match började 1973. Varningar om tobaksrökningens hälsofaror hade börjat sprida sig i världen och många valde bort cigaretter till förmån för snus. Portionssnuset var mer diskret än lössnus och användes av båda könen.

Under 1976 införde Socialstyrelsen varningstexter på cigarettpaket och höjde punktbeskattningen på cigaretter. Samtidigt började snuset lyda under livsmedelslagen och höga hygieniska krav började ställas på tillverkningen. Det höjda priset för cigaretter och de nyupptäckta farorna med rökning bidrog till portionssnusets popularitet som håller i sig än idag.

När Sverige ansökte om medlemskap i EG, nuvarande EU, 1991 ville makthavarna i Bryssel att användningen av orala tobaksprodukter skulle förbjudas. Snustraditionen i Sverige togs inte i beaktning, utan samma regler skulle gälla för alla EG-länder.

Folkomröstningen om snusförbud ledde till folkliga protester som fick stor genomslagskraft. När Ja-sidan segrade slapp Sverige förbudet och vi är än idag det enda EU-landet som har lov att sälja snus.