Museerna har fått tillbaka 9 av 10 besökare

Efter halverade besökssiffror under 2020 och 2021 har landets museer nästan återhämtat sig. Samtidigt har den digitala boomen som pandemin förstärkte fortsatt.

Riksförbundet Sveriges Museer presenterar en rapport med museernas besökssiffror för fjolåret. Rapporten bygger på svar från 155 museer som tillsammans haft 17,1 miljoner besök, på plats. Det motsvarar drygt 89 procent av museibesöken under 2019. Enligt rapporten ser det olika ut i landet, några museer har till och med fler besök än före pandemin.

– Publikens kulturvanor har ändrats och somliga utlandsbesökare har uteblivit men museernas band till publiken står starka efter två tuffa år, säger Gunnar Ardelius generalsekreterare Sveriges Museer.

Museernas digitala utbud som boomade under pandemin är fortsatt stort och har genererat nästan 235 miljoner digitala besök, 2 miljoner fler än 2021. Enligt rapporten har deltagare i museernas digitala visningar och filmtittningar minskat medan exempelvis digitala besök i samlingar har ökat.

– Det är glädjande att se hur museerna fortsätter den publika digitala utvecklingen med ännu fler besök. Siffran vi anger på 235 miljoner är dessutom räknad i underkant, fortsätter Gunnar Ardelius.

De 10 mest besökta museerna 2022:
1. Skansen 1 353 608
2. Vasamuseet 945 046
3. Nordiska museet 677 544
4. Naturhistoriska riksmuseet 624 600
5. Nationalmuseum 507 427
6. Moderna Museet 485 806
7. Malmö Museer 431 102
8. Gamla Linköping 419 585
9. Wadköping 393 333
10. Prins Eugens Waldemarsudde 370 621

De tio museer som haft flest digitala besök i samlingarna:
1. Järnvägsmuseet 987 427
2. Nordiska museet 949 315
3. Nationalmuseum 688 509
4. Upplandsmuseet 541 690
5. Sjöhistoriska museet 534 278
6. Länsmuseet Gävleborg 380 316
7. Kalmar läns museum 378 265
8. Västergötlands museum 324 433
9. Örebro läns museum 270 878
10. Vänersborgs museum 228 530

(2023-01-13)

Se även Museibesöken hälften så många som före pandemin (2022-01-17)