Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet får 4,75 miljoner

Motor- & Nostalgimuseet i Grängesberg. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Motor- & Nostalgimuseet i Grängesberg. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Riksantikvarieämbetet har fördelat 4,75 miljoner kronor till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas en gång om året för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Två nya organisationer har fått stöd: Motorhistoriska Riksförbundet och Berättarnätet Kronoberg.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

I årets bidragsfördelning har två nya organisationer fått stöd. Motorhistoriska Riksförbundet som enligt egen uppgift består av omkring 200 klubbar med omkring 100 000 medlemmar är en av dem. Föreningen verkar för att äldre motorfordon används, restaureras och bevaras inför framtiden.

− Att inkludera Motorhistoriska Riksförbundet bland bidragstagarna ligger i linje med tankegången i regeringsuppdraget ”Det rörliga kulturarvet”, som vi överlämnade till regeringen i december 2018. Förbundet är en samlande punkt för motorhistoriskt intresserade som själva vill bidra till att hålla äldre vägburna motorfordon rullande och därmed också ett kulturarv levande, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Den andra nykomlingen är Berättarnätet Kronoberg. Det geografiska namnet till trots arbetar Berättarnätet Kronoberg med att sprida den muntliga berättarkonsten till andra delar av landet och att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja medvetenheten om det immateriella kulturarvet.Berättarnätet driver också Sagomuseet i Ljungby.

Totalt sökte 35 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 23 av dessa föreningar beviljas bidrag 2019.

(2019-04-13)