”I Arns fotspår” får Stora Turismpriset 2003

Anja Praesto, Västergötlands Museum och Jan Guillou tilldelades Stora Turismpriset 2003 för I Arns fotspår. Priset delas varje år ut till en turistisk verksamhet i Sverige som ”på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism”. Prissumman på 100 000 kronor går till Västergötlands Museum för kunskapsutveckling och forskning inom ramen för I Arns fotspår.

Juryn anser att Jan Guillou med sina romaner om Arn Magnusson inspirerat till denna turistiska upplevelse, och att Anja Praesto, Västergötlands Museum, som entreprenör på ett skickligt sätt har förverkligat och utvecklat idén I Arns fotspår.

Sedan 1999 har aktiviteterna kring Arn utvecklats till att innefatta utställningar, Arn-helger, guidade turer och kurser där teori och upplevelser blandas.

– Begreppet kulturturism har här fått en reell innebörd. Antalet besökare vid de historiska platserna och antal gäster hos de lokala näringsidkarna har genom ”Arn-turismen” ökat mycket kraftigt. Det har tydliggjort kraften i historien och kulturbygden som bärande innehåll i ett turistiskt utbud som inte enbart är tidsbegränsat till sommaren, skriver juryn i sin motivering.

Stora Turismpriset har tidigare år gått bl.a. till Jamtli Historieland, Medeltidsveckan och Vasamuseet.

(2003-03-24)