Ingrid Eiken Holmgren tar över Statens fastighetsverk

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk. Foto: Jeanette Hägglund

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk. Foto: Jeanette Hägglund

I dag tillträder Ingrid Eiken Holmgren sin tjänst som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Hon kommer närmast från befattningen som VD för Mäklarsamfundet och har gedigen erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar inom både den statliga och den privata sektorn.

Det var den 18 januari som regeringen meddelade att de utsett Ingrid Eiken Holmgren till generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk.

– Jag känner mig hedrad över förtroendet att få leda Statens fastighetsverk. Det är en myndighet med ett unikt uppdrag och som berör många människor både nu och i framtiden. Att förvalta, bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och miljöer samtidigt som vi ska klara avkastningskrav och vara affärsmässiga ger uppdraget en extra dimension som är lockande, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Ingrid Eiken Holmgren har examen i ekonomi från Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd på Statsrådsberedningen och chef för internrevisionen i Regeringskansliet. Hon har verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning, på UD som finans- och budgetansvarig vid det så kallade 2001-sekretariatet samt arbetat på Internationella Valutafonden i Washington D.C. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete och har bland annat varit ordförande på bostadssajten Hemnet, i Svensk Mäklarstatistik och styrelseledamot i Stockholms stadsmission.

– Det känns väldigt roligt att vara på plats på Statens fastighetsverk, i mitt tycke en av Sveriges viktigaste myndigheter! Jag vet sedan tidigare att här finns ett starkt engagemang, massor av erfarenheter och kompetens. Tillsammans med mina nya kollegor på Statens fastighetsverk ser jag fram emot att fortsätta att utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendeingivande sätt, avslutar Ingrid Eiken Holmgren.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Myndigheten ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten, som har 386 medarbetare, bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor i Stockholm.

(2018-02-20)