Sverige blir Linnémärkt nästa år

Från och med nästa år kommer 33 platser runt om landet att få en speciell Carl von Linné-märkning. Skyltningen går under namnet Linné was here och handlar om ett urval av platser med betydelse för både Sverige och Linné. Bakom satsningen står flera av landets turistorganisationer tillsammans med den nationella jubileumsdelegationen Linné2007.

Med ledning av skyltprogrammet Linné was here kan den nutida resenären hitta platser där Linné en gång stod och själv jämföra dåtidens beskrivning med dagens verklighet. Antalet platser och urvalet bygger på Linnés egna resor i landet från norr till söder. Platserna kommer att knytas till Linnés texter och pekas ut med hjälp av koordinater och kartor. Innehållet görs tillgängligt på fem språk, genom en katalog och en hemsida. Projektledningen tittar också på fler alternativa kanaler för innehållet, till exempel genom mobiltelefoni.

Urvalet av platser utgår från Linnés resor i 1700-talets Sverige och hans reseskildringar. Under 2006 kommer projektledningen i samarbete med regionernas turistorganisationer att välja ut de platser där de numrerade skyltarna med Linné was here-logotypen skall placeras. Konceptet har utvecklats av trädgårdsdesignern och författaren Simon Irvine i samarbete med Västsvenska turistrådet.

(2006-03-24)