Järnåldersby hittad på skjutfält

Försvarets exploatering på Gotland skapar en unik möjlighet att gräva ut en orörd boplats från järnåldern med hjälp av dagens teknik. Här levde ungefär 20 personer, innan de snabbt övergav sina hem.

Läs artikeln på Hela Gotland

(2017-06-10)