Uppsala får myntkabinett

Uppsala universitet kan satsa på en permanent utställning av de unika mynt och medaljer som bevarats genom universitetets historia. Det är Sparbanksstiftelsen Upland som skänker 1,5 miljoner kronor för detta ändamål.

– Det är välkomna pengar som gör att vår fina samling nu kan bli en permanent utställning för allmänhet och forskare, säger rektor Anders Hallberg.

Uppsala universitet har bland sina kulturskatter en unik mynt- och medaljsamling som räknas till de förnämsta i Sverige. Samlingen går tillbaka till 1694 då det Augsburgska konstskåpet skänktes till Uppsala universitet. Sedan dess har samlingarna utökats, bland annat med donationer från Lovisa Ulrikas samlingar från Drottningholms slott och förvärv av större privatsamlingar.

Nu beräknas antalet föremål uppgå till cirka 40 000. Till denna mynt- och medaljsamling hör även unika skåp, såsom drottning Lovisa Ulrikas naturaliekabinett på Drottningholm samt Carl Ehrenpreus myntskåp från 1750-talet.

Samlingen kommer nu att göras tillgänglig för allmänhet och forskare genom att en permanent utställning byggs i flexibel form för att även möjliggöra tillfälliga utställningar. Ett rum har restaurerats för detta ändamål och kommer att utrustas med modern teknik för sammanträden. Barn, ungdomar och skolklasser får också möjlighet att lära mer om Sveriges ekonomiska historia. Tillfälliga utställningar, på exempelvis Carolina Rediviva eller andra kulturinstitutioner på universitetet, ska också vara möjliga.

Anslaget från Sparbanksstiftelsen ska användas till att bygga upp den permanenta utställningen som planeras bli klar våren 2008.

(2007-07-15)