Hertig Karls Pris till Maja Hagerman

Idéhistorikern Maja Hagerman tilldelas historiepriset Hertig Karls Pris. Priset som är på 50 000 kronor delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. Hon får priset för att hon har ”medverkat till att väcka och förstärka dagens stora intresse för vikingatid och medeltid”.

Hagerman är idéhistoriker, författare, journalist och TV-producent. Hon har bland annat skrivit boken Spåren av kungens män och gjort serien Heliga Birgitta som visades förra året i svensk television. I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor som Hagerman gav ut tillsammans med Claes Gabrielson utsågs till Årets bok om svensk historia 2003.

”Maja Hagerman har på ett ovanligt skickligt sätt förenat bred beläsenhet med förmågan att på ett klart och lättillgängligt sätt tolka och gestalta ett komplicerat historiskt skeende. Hon har på så vis medverkat till att väcka och förstärka dagens stora intresse för vikingatid och medeltid”, skriver juryn i sin motivering.

Maja Hagerman

Utdelningen av Hertig Karls Pris sker den 21 augusti under Hertig Karls marknad som hålls på Nyköpingshus.

Hertig Karls Pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Det delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun och sedan förra året delas det ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Hertig Karls Pris har tidigare gått till:

1994: Aleksander Loit
1995: Hans Villius och Olle Häger
1996: Hans Furuhagen
1997: Michael Nordberg
1998: Karin Johannisson
1999: Arne Jarrick
2000: Mats G Larsson
2001: Dick Harrison
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2003: Gunnar Wetterberg

(2004-08-14)