Järnframställning i Norrbotten för 2 500 år sedan

Vaikkijoki nordöst om Vivungi. Foto: Jan Norrman (CC BY 2.5 SE)

Vaikkijoki nordöst om Vivungi. Foto: Jan Norrman (CC BY 2.5 SE)

Den etablerade uppfattningen om vid vilken tid människan började framställa järn i norr är hela två tusen år fel, enligt en arkeologisk studie från Vivungi i Norrbotten. Studien publiceras snart internationellt.

Läs artikeln på NSD

(2018-03-31)