Stadig ökning av museibesök i hela landet

Livrustkammarens sal om 1600-talet. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Livrustkammaren. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Totalt gjordes 18,5 miljoner museibesök under 2019. Mer än hälften av landets museer hade fler besök under 2019 än året innan och den totala besökssiffran har gått upp med 9 procent. Det visar organisationen Sveriges Museers sammanställning av medlemmarnas besökssiffror.

– De höga besökssiffrorna bekräftar museernas viktiga roll som kunskapsinstitutioner och besöksmål runt om i landet, säger Maria B Olofsson, t.f. generalsekreterare för Sveriges Museer.

Resultatet av den undersökning om besökssiffror under 2019 som Sveriges Museer gjort bland sina medlemmar visar att museerna står fortsatt starka. Trots att flera av landets museer vittnar om tuffare ekonomi och minskade medel har 60 procent av de svarande museerna ökat antalet besök under 2019 i jämförelse med året innan.

– Ska museerna fortsätta vara viktiga kuggar i samhället får deras resurser inte urholkas. Varje investerad krona i museerna genererar mervärde för platserna de ligger på, säger Maria B Olofsson.

De 30 mest besökta museerna under 2019
1. Vasamuseet 1 532 779 besökare
2. Skansen 1 434 039
3. Nationalmuseum 842 203
4. Naturhistoriska riksmuseet 715 957
5. Moderna museet och Arkitektur och Designcentrum 517 886
6. Friluftsmuseet Gamla Linköping 438 392
7. Livrustkammaren 425 608
8. Tekniska museet 387 697
9. Malmö Museer 374 513
10. Wadköping, Örebro 361 370
11. Dunkers kulturhus, Helsingborg 344 313
12. Gotlands Museum, Visby 336 074
13. Prins Eugens Waldemarsudde 332 964
14. Sagolekhuset Junibacken 307 401
15. Hallwylska museet 301 212
16. Marinmuseum, Karlskrona 295 854
17. Nobel Prize Museum 285 338
18. Historiska museet 260 125
19. Malmö Konstmuseum 246 845
20. Göteborgs naturhistoriska museum 240 535
21. Eskilstuna stadsmuseum 223 653
22. Helsingborgs museer 223 478
23. Medelhavsmuseet 221 347
24. Göteborgs konstmuseum 213 806
25. Arbetets museum, Norrköping 211 727
26. Göteborgs stadsmuseum 208 935
27. Flygvapenmuseum, Linköping 205 330
28. Jamtli, Östersund 199 046
29. Vitlycke museum 198 277
30. Kulturen i Lund 190 738

(2020-01-14)

Se även Färre museibesök under 2018 (2019-01-11)