Järnvägsmuseet flyttas över till Statens maritima museer

Foto ur Järnvägsmuseets samlingar.

Foto ur Järnvägsmuseets samlingar.

Den 1 januari inordnades de transporthistoriska samlingarna i Statens maritima museer. Samlingarna består av Järnvägsmuseet i Gävle, en väghistorisk samling samt en flyghistorisk samling och har tidigare hört till Trafikverket.

Statens maritima museer ansvarar sedan tidigare för det maritima kulturarvet och får genom inordnandet även ansvar för det transporthistoriska kulturarvet.

– Statens maritima museer har nu också ett fjärde museum, fler samlingar samt nya medarbetare med ny kunskap och kompetens. Vi må ha verkat inom lite olika områden tidigare men vi har också mycket gemensamt, bland annat forskning och samverkan med civilsamhället. Vi kommer kunna lära av varandra och vi blir nu också representerade i fler delar av landet, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima museer.

I samlingarna ingår cirka 300 järnvägsfordon, ett hundratal vägmaskiner och ett femtiotal flygplan. Inordnandet har skett på uppdrag av regeringen.

(2018-01-17)