Silverskatt funnen i grav i Skänninge

En unik silverskatt bestående av hundratals silvermynt har påträffats i Skänninge tillsammans med en begraven man i 20-årsåldern.

– Denna typ av fynd knutet till individ, är unikt, berättar arkeolog Hanna Menander vid Riksantikvarieämbetet.

Unik skatt funnen i grav i Skänninge
Foto: Riksantikvarieämbetet, UV Öst.

Myntskatten hittades i S:t Olofs konvent i Skänninge i måndags kväll av arkeologer från Riksantikvarieämbetets arkeologiska avdelning i Linköping. Mynten påträffades i en grav brevid en yngling vars ålder uppskattas till 20-23 år .

Skatten består av cirka 150 silvermynt varav 120 låg mellan benen på den begravda mannen och har sannolikt legat i en penningbörs. Större delen av mynten, präglade på en sida är med största sannolikhet präglade under Knut Erikssons tid, det vill säga åren 1167-1196 och några av ärkebiskopen i Uppsala på 1190-talet. Ett 30-tal mynt, med prägling på båda sidor, låg vid mannens högra höft. Dessa är troligen gotländska och kan dateras till cirka 1140-1200.

Tre av silvermynten från graven i Skänninge
Foto: Riksantikvarieämbetet, UV Öst.

– Mängden mynt som påträffats i en grav tillsammans med en individ är unik, berättar Hanna Menander, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet UV Öst.

Mynten kommer att levereras till Myntkabinettet för vidare analys och kvarlevorna från ynglingen kommer att undersökas av Riksantikvarieämbetets osteolog.

(2009-05-12)