Johannebergs landeri i Göteborg får nytt liv

Utgrävning av Johannebergs landeri. Foto: Arkeologerna

Foto: Arkeologerna

Porslin, en liten sockertång och en 1800-talspark. Nu gräver Arkeologerna ut Johannebergs landeri och platsen bjuder på intressanta fynd.

–Det är ovanligt att det är så välbevarat, säger arkeologen Carina Bramstång Plura.

Under februari-mars 2018 pågår undersökningen av Johannebergs landeri som ligger precis intill Korsvägen i Göteborg. Där ska bland annat en ny station anläggas i samband med den nya trafiklösningen Västlänken.

Området har ett par hundra år lång historia med tobaksodlingar, trädgårdar och så kallade galgkrogar som låg på vägen till avrättningsplatsen. Begreppet landeri kommer från tyskans ”landerei” och avsåg obebyggd mark utanför vallgraven. I Göteborg har det funnits omkring 80 landerier, områden som tillhörde staden och som användes för jordbruk, odling och bebyggelse. Några få finns fortfarande kvar.

– Landerierna producerade mat till Göteborgs befolkning. En del blev med tiden områden med stora industrier, andra pittoreska sommarboenden. Idag har många ett förhållande till landerierna, även om man inte vet om det, eftersom de utgör stadsdelar där man bor, säger Carina Bramstång Plura och tillägger:

– Det är inte ofta de grävs ut och det är sällan de är så välbevarade som den här parken.

Flera olika familjer har bott på Johanneberg; bland annat en landshövding och en judisk familj. Spåren efter det förflutna har dykt upp under de veckor arkeologerna grävt, bland annat har man hittat en vacker sockertång från 1800-talet, en sporre, rester av stenlagda gångar och porslin.

De senaste dagarnas snöstormar avskräcker inte arkeologerna, även om det går långsammare när delar av marken måste värmas upp, berättar Bramstång Plura. När grävningen är avslutad r förhoppningen att återställa den unika miljön.

– Den här lilla plätten är en viktig, grön oas. Beroende på vad vi hittar i form av till exempel växtmaterial kan landeriträdgården återskapas. Det skulle vara roligt om parken byggs upp som den såg ut på 1800-talet.

(2018-03-01)