Undervisningen om 1900-talets historia ska utvecklas

Regeringen har beslutat att bevilja sammanlagt 9,2 miljoner kronor för insatser som syftar till att utveckla undervisningen i 1900-talets historia.

  • Vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, kommer en distansutbildning/fortbildning i nutidshistoria att utvecklas.
  • En distanskurs ”Att undervisa om förintelsen” för verksamma och blivande lärare kommer att utvecklas vid Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala universitet.
  • Svenska Institutet kommer att framställa material som uppmärksammar värdegrundsfrågorna i ett samtidshistoriskt perspektiv.

Skolverket redovisade förra året ett regeringsuppdrag ”att stödja och stimulera undervisningen i nutidshistoria och granska hur undervisningen bedrivs”. Utredarna fann att grundskolans och gymnasieskolans elever är intresserade av historia och särskilt av den som ligger nära vår egen tid. Detta intresse tillgodoses dock alltför dåligt eftersom tyngdpunkten i undervisningen i 1900-talets historia läggs på tiden fram till 1945. Eleverna hade goda kunskaper om världskrigen, om nazismen och förintelsen men ansågs inte kunna mycket om andra totalitära regimer och deras övergrepp mot demokrati och mänskliga rättigheter.

– Det är mycket positivt att regeringen nu kan avsätta dessa medel. Det är en del av den satsning som vi gör för att förbättra undervisningen i 1900-talets historia och ett led i arbetet att värna och stärka de grundläggande demokratiska värdena, säger skolminister Ingegerd Wärnersson.

(2001-07-30)