Svenska länsmuseer skickar utrustning till Ukraina

Museichef Ihov Posjyvajlo och en kollega på Maidan-museets i Kiev tar emot utrustningen från Sverige.

Museichef Ihov Posjyvajlo och en kollega på Maidan-museets i Kiev tar emot utrustningen från Sverige.

En stor del av kulturarvet i Ukraina är hotat på grund av kriget, mycket är redan skadat eller ohjälpligt förstört. Det är ett krig i vilket kulturarvet och den ukrainska identiteten är ett utpekat mål för förstörelse och utplåning. Men det finns krafter som arbetar ihärdigt med skydd av byggnader och museer.

Personal och ledning på sex svenska länsmuseer – i Blekinge, Bohuslän, Jämtland, Kalmar, Västergötland och Örebro – har samlat ihop och som julgåva skänkt 84 500 kronor. För pengarna har de köpt utrustning: kraftfulla, laddningsbara batterier, bensin- och gasdriven elinvertor, ledbelysningar, kommunikationsradio, 360-graders kamera och första hjälpen-lådor. Utrustningen skickas till Maidan-museet i Kiev där chefen Ihor Posjyvajlo och hans kollegor dokumenterar skador på kulturarvet runt om i hela Ukraina till följd av Rysslandskriget.

Det tog sin tid att få tag på delar av den utrustning som Maidan-museet önskade sig. Efterfrågan på vissa saker är stor i både Sverige och Europa. Att ordna fram transport var heller inte enkelt. Till slut blev det så att Luitgard Löw, Västergötlands museum, genom sina kontakter med ICOM-Tyskland kunde ordna en transport med dem från Berlin, direkt till Kiev. Från tanke till leverans har det hela tagit två månader och tjogtals av e-post med än hoppfulla än negativ besked om utrustning och leverans.

En hyrbil bokades på Kulturarv utan gränsers bekostnad. Luitgard Löw själv satte sig bakom ratten och körde ner till Berlin. Den allra sista leveransen, av en kraftigt försenad elinvertor, fick göras under stark stress; från Örebro län museum till Västergötlands museum med bara några minuter till godo. Färjan Göteborg – Kiel var nästa etappmål.

– Nu hoppas vi att Maidan-museet får lättare att utföra sitt viktiga värv genom vår gåva. säger Birgitta Johansen, museichef på Örebro läns museum.

(2023-02-05)

Se även Nordiska museet samlar in berättelser om kriget i Ukraina (2022-03-01)