Jönköpings historia flyttar in i Arkivhuset

Nu ska det bli enklare att söka och hitta information om Jönköpings historia. Arkivmaterial från Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsarkivet, Kultur Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum kommer att vara samlat under samma tak tillsammans med Jönköpings nya stadshistoriska utställning och forskarsalen.

Lördagen den 20 mars öppnar Arkivhuset för allmänheten och därmed kommer det historiska materialet bli mer lättåtkomligt för användarna. Närheten till Stadsbiblioteket och Länsmuseet innebär också en stor fördel då samtliga verksamheter förvaltar historiskt material, skriver ABMportalen Jönköpings län.

Redan nu har det flyttat in hyresgäster. Jönköpings Stadsarkiv som flyttade in i juni 2009, har fått sällskap av Jönköpings läns folkrörelsearkiv. I de övriga lokalerna pågår full aktivitet. Där flyttar dokument, föremål och andra arkivhandlingar in i arkiven som tillhör Kultur Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum. Det byggs för fullt i den kommande utställningen om Jönköpings stads historia likaså i forskarsalen mellan utställningen, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet.

Arkivhuset är uppfört och drivs av Jönköpings kommun som gett Jönköpings läns museum uppdraget att producera den stadshistoriska utställningen.

(2009-11-22)